Yeni Medya

Bu temel özellikler yeni medya yı geleneksel medya karşısında üstün tutan niteliklerdir, kapsamları ise şu şekilde aktarılabilir: Etkileşim: Yeni medyada birey-birey ve birey-kitle arasında eş zamanlı bir etkileşim söz konusudur. Gerek internetteki birçok yapılanma gerekse sosyal medya bireylere birbirleri ile ve toplumla mesaj-dönüt olanağı sağlamaktadır. Kitlesizleşme: Geleneksel medyanın birden fazla insan topluluğuna yönelik olarak ilettiği iletilere karşın yeni medyada akıllı teknoloji sistemlerinin gelişmesiyle birlikte kişiye özel iletiler gönderilebilmekte, kitlesizleşme söz konusu olabilmektedir. Eşzamansızlık: Yeni medya teknolojilerindeki en önemli özellikle etkileşim doğrultusunda gerçekleşen hızdır. Bu hızdan ötürü kişi mesajına veya komutuna yönelik olarak eşzamanlı bir karşılık alabilmektedir. Yeni medya bir çok açıdan geleneksel medyadan farklılık göstermektedir ve bu farklılıklar yeni medyanın temel özellikleridir. Yeni medya sayısal ve ağ temellidir, sanal ve interaktif, hiper metinsel ve simülasyon özelliklerini bünyesinde barındırır. Ben Sadece Bilgilerimi Aktarmak İstedim İyi Günler Dilerim

Yeni Medya
Yeni Medya
Yeni Medya

Yeni Medya


Bilgi toplumunda ön plana çıkan yapılardan birisi de yeni medyadır. Teknolojik
gelişmeler, geleneksel medyadan farklı özelliklere sahip medyayı ortaya çıkarmıştır.
Bu medya türü, “yeni medya” olarak adlandırılmaktadır.
Yeni medya, bir bölümü bilgisayarlara (bilgi-işlem) özgü işlemleri, bir bölümü ise
iletişim araçlarına (haberleşme-telekomünikasyon ve yayıncılık) özgü yapıları
barındıran iki yönlü, “melez” bir medyadır. Dolayısıyla yeni medya kavramı, iletişim
araçlarının daha çok günümüze (bir gelişim ya da sürekli yenilenme süreci anlamında
da geleceğe) özgü olanlarını nitelendirmek için kullanılmaktadır.7
 Web, internet,
sosyal medya gibi kavramlar yeni medyanın alt türlerini oluşturmaktadırlar.
Yeni medyanın üç temel özelliği, şunlardır:8
1) Etkileşim: İletişim sürecinde etkileşimin varlığı gereklidir.
2) Kitlesizleştirme (Demassification): Büyük bir kullanıcı grubu içinde her
bireyle özel mesaj değişimi yapılabilmesini sağlayacak kadar kitlesizleştirici
olabilir.
3) Eşzamansız (Asenkron) olabilme: Yeni iletişim teknolojileri, birey için
uygun bir zamanda mesaj gönderme veya alma yeteneklerine sahiptirler

Yeni İletişim Teknolojilerinin Kurumsal İletişime Etkileri


Yeni iletişim teknolojileri, gelişimine hayatın tüm alanlarını etkileyecek şekilde hızla
duraksamadan devam etmektedir. Bu süreçten bütün sektörler etkilenmiştir. Özellikle
tüketiciyle ve hedef kitleyle sürekli iletişim halinde olan iletişim, pazarlama sektörü
ve halkla ilişkiler sektörü etkilenmiştir.
Stratejik iletişim uzmanı Stuart Z. Goldstein, yeni teknolojilerin kurumsal iletişimi şu
açılardan etkilediğini belirtmektedir:15
· İletişimin hızı ile birlikte nitelik ve niceliği,
· Görsel araçların kamuoyu üzerindeki etkisi,
· Ana sosyal ortakların etkilenmesinde yaşanan rekabet.
Mesajları artık sadece kurumlar üretmemektedir. Bireyler de aktif olarak içerik ve
mesaj üretmektedir. Bu noktada kurumlar, mesaj ve içerik üretirken hedef kitlenin
istek ve beklentilerini de göz önüne almalıdırlar.
Isobar CEO’su Nigel Morris, kurumun tüketicilerle olan iletişimini üç odalı bir eve
benzeterek, oturma odasının en düzenli ve kontrollü alan yani markanın yaratığı alan
olduğunu belirtir ve reklamları bu alana örnek olarak vermektedir. Yemek odası ise
daha sıcak, kontrollü ve seçeneklerin olduğu bir ortamdır. Mutfak ise markanın hiç
kontrolü olmadığı bir ortamdır. Sosyal mecralar, bloglar, kullanıcının ürettiği
içerikler bu ortama örnektir. Morris, tüketicilerin artık mutfağa da girdiklerini sadece
salonda oturmadıklarını belirtmektedir