VARSAYIM

Türklerin ilk devletlerinden olan Hun İmparatorluğu' ndan, Türkiye Cumhuriyeti' ne kadar kurulan devletlerden; en son Osmanlı İmparatorluğu' nu sayarsak tüm amaç; toprak genişletmek, cihan hakimiyeti veya dini yaymak.

VARSAYIM

Alt yapısı itibariyle bilimsel temellere şu an için oturtmadığım fakat çok küçük kırıntılar şeklinde birbirine tutunmaya çalışan nitel veriler ile açıklama gereksinimini duyduğum, ilerde yazacağım asıl bilgi temelli yazıma karalama kağıdı şeklinde olacak bu yazıyı sunacağım.

Türklerin ilk devletlerinden olan Hun İmparatorluğu' ndan, Türkiye Cumhuriyeti' ne kadar kurulan devletlerden; en son Osmanlı İmparatorluğu' nu sayarsak tüm amaç; toprak genişletmek, cihan hakimiyeti veya dini yaymak.

Türkiye Cumhuriyeti; " Yurtta sulh, cihanda sulh" vb gerçekçi olan ve kendi sağlam ayakları üzerinde duran politikaları ile dosdoğru bir karar verdi ve uyguladı. Böylece diğer Türk devletleri politikalarından ayrıldı. Zaten dünyanın yıllar süzgecinden geçtiği olaylar silsilesi gözlemleri ile dünyanın büyük bir çoğunluğu da bu evreye gelip, toprak genişletme, cihan hakimiyeti veya dini yaymak düşüncelerini o eski anlamı ile yapma işini bıraktı. Bu işe bazı ülkeler değişik şablonlarla devam ediyor olabilr fakat o eski arguman artık kalktı.

Türklerde bu işi en son Osmanlı İmparatorluğu yaptı. Toprak genişletme mevzusunda Osmanlı gayet başarılı oldu. İnsancıl amaçlar taşıdı. En başarılı zirve girişimi Yavuz Sultan Selim yaptı. Doğuya yöneldi. Kutsal toprakları aldı. En gerçekçi din gerçeğiyle hareket etti. Her ne kadar Kanuni döneminde Osmanlı en geniş sınırlara ulaştı gözüküyorsa da, Yavuz Padişah yaşasaydı sınırlar doğuda Çin ve Hindistan içlerine kadar dayanırdı. Yavuz Padişah her ne kadar kısa bir süre içinde mukadderatta Hakkın rahmetine kavuştu ise de, hiç olmazsa sonraki padişahlar Ataları Yavuz Padişah gibi sırf doğu politikası izleseydi; yine İmparatorluğun sınırları Çin ve Hindistan içleri olurdu. 

Avrupa' da daha ileri gitme düşüncesi, Osmanlı' yı tökezletti. Viyana kuşatması olmayabilirdi belki. Çünkü orada bir sarsılma yaşadık. Yavuz Padişah çok zeki idi ve bunu fevkalade zeka kabiliyeti ile görebildi. Yavuz Padişah' ın tutumu ile daha geniş bir Türk dünyası devleti haline gelebilirdik...