Peki, Allah her şeyi yarattı da sonra her şeyi başıboş mu bıraktı ?

“Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri, yok olup gitmesinler diye kurduğu düzende tutuyor. Andolsun, eğer onlar yörüngelerinden sapıp yok olur giderlerse, O’ndan başka hiç kimse onları tutamaz. Şüphesiz O,halimdir, çok bağışlayandır.” [Fatır Suresi 41]

Peki, Allah her şeyi yarattı da sonra her şeyi  başıboş mu bıraktı ?

Peki, Allah her şeyi yarattı sonra her şeyi başıboş mu bıraktı ?

 Bir gün Hz. Musa’ya bu soruyu sorarlar, o da çok merak eder ve Allah’a “Yarabbi bu kâinatı yaratıp, her şeye bir düzenek yerleştirip, sonra kendi kendine işlemeye mi bıraktın yoksa takip ediyor musun?” diye sorar. (Tabii soru tam böyle olmayabilir ama ben kabataslak bu şekilde yazdım.) Allah’ta ona “Ey Musa! eline bir çanak su al gece şu saatte dediğim yere gel” der. Hz. Musa’da alır eline bir çanakta suyu ve dediği saatte dediği yere gider.

 Elinde suyla başlar beklemeye ama ne bir ses ne bir seda. Tabii sonra uykusu gelmeye başlar doğal olarak, kendini bırakmamak için zar zor durur ayakta ve sonunda yenik düşer uykuya ve bir saniye gidip gelmesi  elindeki çanağın yere düşüp paramparça olmasına sebep olur. Allah’ta zaten onu bekliyor.

Çünkü “Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur. O’nu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.” [Bakara Suresi 255 (Ayet-el Kürsi)] 

“Ey Musa! İşte biz de bir saniye bu kâinatı gözetlemezsek o elindeki çanak gibi bu kâinat paramparça olur.” der.

 “Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri, yok olup gitmesinler diye kurduğu düzende tutuyor. Andolsun, eğer onlar yörüngelerinden sapıp yok olur giderlerse, O’ndan başka hiç kimse onları tutamaz. Şüphesiz O,halimdir, çok bağışlayandır.”

[Fatır Suresi 41]