Parametre Nedir

Her ne kadar Fransızcadan dilimize geçmiş olsa da parametre, Yunanca da yanında, ölçmek kelimelerini karşılamaktadır.

Parametre Nedir

Parametre 

Her ne kadar Fransızcadan dilimize geçmiş olsa da parametre, Yunanca da  yanında, ölçmek kelimelerini karşılamaktadır. Türk Dil Kurumuna göre matematiksel bir kavramdır. Sayı bir denklemin katsayılarına giren nicellik olarak da tanımlanmaktadır. Pek çok alanda farklı anlamlarda kullanmak mümkün. Çok geniş bir kullanım alanına sahip. Sosyal bilimlerde bir değişkenin tüm evren içindeki özeti olarak tanımlanırken, matematikte ise denklemlerde bilinmeyen değerlerdir. Bunların yanı sıra programlama dillerinde de bu terimle karşılaşmak mümkün. Sayısal bir değer olduğundan string tipinde yazısal ifadeler de olabilir.  

 

Parametrenin Programa Dillerindeki Yeri ve Anlamı 

Programa dillerinde parametreler genellikle fonksiyon komutlarında kullanılır. Fonksiyon içinde tanımlanan bir veya birden fazla parametre fonksiyon içinde işleme bağlı tutularak bir sonuç dönmesi beklenir. Fonksiyon içerisinde işleme giren sayısal ifadeler daha sonra değiştirilebilir ya da sabit değerler olarak tanımlanabilirler. Fonksiyon içerisine işleme giren sayısal ifadeleri parametreler belirtir.