Kurum Halkla İlişkiler/Kurumsal İletişim Departmanı

Halkla İlişkiler Enstitüsü’nün hazırladığı (Institute for Public Relations) “Kurumsal İletişimde İnternet Kullanım Politikası”, internet alanının değiştiğini ve bu değişimin devam edeceğini belirterek kurumsal iletişim departmanlarının web sitesi geliştirmesi ve yürütmesi için ilkeler ve bir kılavuz geliştirmesi gerektiğini belirtmektedir.98 Kurumsal iletişim departmanları, internet sitesinde olduğu gibi sosyal medya uygulamaları içinde kullanım ilkeleri belirlemeli ve kılavuz hazırlamalıdır.

Kurum Halkla İlişkiler/Kurumsal İletişim Departmanı
Kurum Halkla İlişkiler/Kurumsal İletişim Departmanı

Kurumun kurum içi/kurum dışı, tüm hedef kitleleriyle iletişim stratejilerini oluşturan
ve yürüten halkla ilişkiler/kurumsal iletişim departmanı, diğer iletişim kanallarında
olduğu gibi, sosyal medya kanalında da kurumun iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
için görev almaktadır.

Internet (Intranet ve Extranet dahil), kurumla kitlesi arasında iki yönlü iletişimin
kapısını açarak, kurumsal iletişimde paradigmatik bir değişikliği temsil eder. Bu
nedenle tüm iç ve dış kitlelerle interaktif iletişimi destekleyerek ve etkileyerek
politikaları geliştirmek amacıyla kurumsal iletişim uzmanları görevlidir.97 Kurumun
halkla ilişkiler /kurumsal iletişim departmanı, sosyal medyada kurumsal iletişim
faaliyetlerini tek başına yürütebileceği gibi, halkla ilişkiler ajanslarından ya da sosyal
medya ajanslarından iletişim desteği, teknik destek ve yazılım desteği alabilir.