DÜNYA LİDERİ

sadece kendi ülke çıkarlarını dikkate alıp, başka ülke çıkarları umurlarında olmayacak tarzda hareket veya manevraları olursa tüm insanlık “Dünya Lideri” kavramına olumsuz bakar. Diğer bir düşünce tarzını konuşturacak olursak, “Dünyamızın bir lidere ihtiyacı var mıdır? Bir kişi bu işi yürütebilir mi?”

DÜNYA LİDERİ

“Dünya Lideri” kavramı üzerine düşünmek ve düşündürmek istiyorum bu yazıda.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanları; Clinton, Bush, Obama, Trump, Biden ABD’ nin kuruluşundan itibaren sağlamış olduğu eforla dünya üzerinde geldiği stratejik, ekonomik, askeri vb. noktada, dünya lideri gibi hareket tarzlarında bulunmuşlar ve bulunmaktadırlar. Rusya’ da Putin için de dünya lideri benzetmeleri yapılmaktadır. Rusya’ da aynı şekilde binler yıllık efor ve güç sahibidir.

Dünya lideri dediğimiz kişi; adil ve hakkaniyetli davranışlara sahip olduğunda, insanların zarar görmelerini engelleyici tarzda hareketler sahibi olduklarında, tüm dünya insanlığı adına yararlı işler yaptıklarında kimsenin buna diyeceği bir söz olamaz tabii ki de.

Fakat; sadece kendi ülke çıkarlarını dikkate alıp, başka ülke çıkarları umurlarında olmayacak tarzda hareket veya manevraları olursa tüm insanlık “Dünya Lideri” kavramına olumsuz bakar.

Diğer bir düşünce tarzını konuşturacak olursak, “Dünyamızın bir lidere ihtiyacı var mıdır? Bir kişi bu işi yürütebilir mi?”

Eski Dünya devletleri düşüncesinde dünya hakimiyeti ve liderliği söz konusu fakat bu hep tek bir düşünce sisteminin başarısı niteliğinde. Yani şu anda da “Dünya Lideri” olacak kişinin böyle bir düşüncesi varsa bu büyük bir yanılgı.

En doğruya yakın düşünce, dünyamıza kitlesel zarar veren pandemi vb durumlar için, tek bir söz sahibi yerine ortak eşit adil katılımlı meclisler olabilir.

Birde diyelim “Dünya Lideri” sin, böyle bir ünvanın var ama kendi ülkende daha çaresizler var. Bu da çok ayrı bir mevzu

Düşün bakalım!...