Bilginin Önemi

Bu makalemde bilginin ne kadar önemli olduğundan bahsettim. Bilgi düzeyinizi nasıl arttırabileceğinizden nasıl kullanacağınıza dair açıklamalarda bulundum. Bu makaleden sonra entelektüel seviyenize daha fazla önem vereceksiniz.

Bilginin Önemi

  Günümüz dünyasında bilginin önemi yadsınamaz. Tüm korkularımız, tüm başarısızlıklarımız ve tüm hatalarımız dolaylı veya doğrudan bilgi eksikliğimizden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla bu tür konularda bilinçlenmek adına bilgi düzeyimizi arttırmak oldukça önemlidir. Aynı zamanda bilgi güçtür. Bilginiz arttıkça insanların sizin üstünüzdeki hükmü azalır. Muhakeme becerileriniz artar. Akıl yürütme konusunda uzman konuma gelirsiniz. Dış etmenlerin sizi etkilemesine izin vermezsiniz. Engeller karşısında bilgi düzeyiniz sayesinde kolay kolay yıkılmazsınız. Üstelik artan bilginiz sayesinde karşınıza çıkan fırsatları kolaylıkla görebilecek ve değerlendirme fırsatı bulabileceksiniz. Unutmayın ki her insanın karşısına hayatını değiştirebileceği bir fırsat çıkar ancak görebilme oranı bilgi düzeyi ile aynı orantıdadır. 

  Bir bilgiyi öğrenmek istiyorsanız eğer sizdeki başka bir bilgiyle ilişkilendiriniz. Böylelikle bilgiyi pekiştirerek kalıcı olmasını sağlarsınız. Öğrendiğiniz şeyleri sürekli ilişkilendirerek bir bilgi ağı kurunuz. Bu sizin yararınıza olacaktır. Bir bilgiyi açığa çıkartmak istediğinizde bilgi ağınız sayesinde kolaylıkla çıkarabileceksiniz. 

 Akadamik, mesleki ve finansal becerilerin hayat standartlarımızı yükseltip daha yaşanabilir bir hayat yaşamak açısından ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla bilgilenmek hem size hem de  topluma yararlı bir birey olmanız doğrultusunda aşırı derecede önemlidir.