Matbaa İle Parlayan Demokrasi Yıldızı

Bu yazımızda kısaca Demokrasiden ve Demokrasinin Tarihçesinden, demokrasinin kırılma noktalarından biri olan matbaanın gelişimi ve özgür düşüncenin bu yolla yayılımına vurgu yaparak, bahsetmekteyiz.

Matbaa İle Parlayan Demokrasi Yıldızı

   Türkçe‘ye Fransızca‘dan ithal ettiğimiz “demokrasi” kelimesi, Antik Yunanca‘da “halk, topluluk” anlamına gelen “demos” ve “güç, iktidar” anlamına gelen “kratos” kelimelerinden oluşuyor.

   Her ne kadar demokrasi deyince akla ilk gelenler, İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi, Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi ve Fransız Devrimi olsa da demokrasinin kökeni antik yunana kadar gitmektedir. Demokrasi ilk olarak Eski Yunanistan'da, şehir devletlerinde uygulandı. Demokrasiye çok yakın olan bu sistem Atina demokrasisi olarak da anılır. Teoride bütün yurttaşlar mecliste oy verme ve fikrini söyleme hakkına sahipti fakat kadınlar, köleler ve o şehir devletinde doğmamış olanlar (metikler, yerleşik yabancılar) bu haklara sahip değildi bu yüzden günümüz ile kıyaslayamasakta yine de o dönemlere göre üstün bir demokrasi anlayışı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Fakat geçen zaman ile daha da gelişmesi beklenen demokrasi Orta Çağ ile birlikte çok daha gerilere giderek, halkın hemen hemen hiç bir konuda söz hakkının olmadığı kilise egomonyasındaki sembolik devletlere bırakmıştır. Ne gariptir ki tam da yeniliklere kapalı olan böylesine bir dönemde matbaanın icadıyla uzun zamanlar alan kitap baskıları yüksek oranda hız kazanmış ve buna bağlı olarak okur yazar oranı artmış ve özgür düşünce fikri gün geçtikçe yayılmaya başlamıştır. Kilise rejimi de bu olaylardan etkilenerek günden güne zayıflamıştır ve Fransız Devrimi ile birlikte olay resmiyet kazanıp Avrupanın da dışına yayılmaya başlayarak, yavaş yavaş dünyaya yayılmıştır.

   Sonrasında yıllar geçtikte İmparatorluklar ve Krallıklar yerlerini demokrasinin gelişimi için yüksek potansiyelleri olan devletlere bırakmışlar ve böylelikle demokrasinin etkisi kat ve kat artmıştır. Bir çok ülke demokrasi rejimini seçmiş ve de onlarca özerk ülke kurulmuştur. Günümüzde ise demokrasi rejiminin olmadığı ülke parmakla sayılacak kadar azdır. Önümüzdeki yıllar için  umud ederim ki demokrasi sadece bir kelime olmaktan çıkıp daha çok insana eşit haklar dağıtabilecek seviyelere gelir..