Gelecek İçin Karbon Ayak İzinizi Takip Edin

Karbon ayak izi, her insanın ulaşım, ısınma, enerji tüketimi veya satın aldığı her türlü ürün neticesinde atmosfere yayılmasına neden olduğu karbon miktarını anlatmak üzere kullanılan bir terimdir Aslında karbondioksit ve diğer sera gazları atmosferimizde oluşumundan beri vardır ve tıpkı sera gibi ısıyı içeride tutarak dünyayı yaşanabilir kılmıştır. Yirminci yüzyılda endüstriyelleşmenin başlamasıyla bu gazların atmosferdeki miktarı artmış, küresel ortalama sıcaklık daha çok ısının tutulması ile yükselmiştir. Bunun sonucu da karşımıza son yıllarda iyice kendini hissettiren iklim değişikliği olarak çıkmaktadır. Bizler her gün yaptığımız faaliyetler ile bu sera gazlarının salınımına neden olmakta ve dünyanın geleceğini etkilemekteyiz. Bu etki de bizim karbon ayak izimizdir.

Gelecek İçin Karbon Ayak İzinizi Takip Edin
Gelecek İçin Karbon Ayak İzinizi Takip Edin
Gelecek İçin Karbon Ayak İzinizi Takip Edin

KARBON AYAK İZİ NEDİR?                                                     

 Karbon Ayak izi birim karbondioksit cinsinden ölçülen,üretilen sera gazı miktarı açısından insan faliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsüdür  .Karbon ayak izi iki ana parçadan oluşur: doğrudan/birincil ayak izi ve dolaylı/ikincil ayak izi. Birincil ayak izi evsel enerji tüketimi ve ulaşım (sözgelimi araba ve uçak) dahil olmak üzere fosil yakıtlarının yanmasından ortaya çıkan doğrudan CO2 emisyonlarının ölçüsüdür. İkincil ayak izi kullandığımız ürünlerin tüm yaşam döngüsünden bu ürünlerin imalatı ve en sonunda bozulmalarıyla ilgili olan dolaylı CO2 emisyonlarının ölçüsüdür.           

                   Karbon Ayak İzinizi Azaltmak İçin İpuçları

1.Tatiller

Uçakla gitmeyin.                                                                                                                                 

  2.Elektrik                                                                                                                                               

Yenilenebilir enerji kullanın.                                                                                                                   

3.Doğal  Gaz                                                                                                                                         

  Isınma için güneş enerjisini kullanın;bu yolla doğal gaz faturanızı yılda %70 oranında azaltabilirsiniz. 

4.Seyahat                                                                                                                                               

Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanın.Yerel otobüs hizmetlerinizi öğrenin ve kullanın.   

5.Araba                                                                                                                                                 

Paylaşma Yolculuk ayak izinizi azaltmak için işe giderken arabanızı paylaşabilirsiniz.